Условия за ползване

Условия за ползване

1
com_content.article
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Условия за ползване0 от 5 от общо 0 гласували.


Цел на Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. е да изгради и предложи на своите посетители максимално пълен каталог на фирмите и физическите лица, даващи къщи за гости в България. Всеки може да публикува своята къща за гости, като публикува информация след одобрение от pochivkatabg.com

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия определят взаимоотношенията между:
ПОСЕТИТЕЛИТЕ (собственици, наематели) и сайтът Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще., наричан също САЙТА.
"ПОСЕТИТЕЛ" е лице намиращо се на сайта Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще., който има възможност да публикува информация в Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще.

ПОСЕТИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, с всяко отваряне на страница от Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще.
При добавяне на информация в каталога на САЙТА, ПОСЕТИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за публикуване в каталога на САЙТА и маркира "ПРИЕМАМ общите условия за използване на сайта Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. от формуляра.

* Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. не носи отговорност за съдържанието на публикуваната информация от ПОСЕТИТЕЛИТЕ на сайта.
* Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
* Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. има право да променя дизайна и променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
* Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. може да прекрати достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.
* Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОСЕТИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
* Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
* Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. не носи отговорност за действията на ПОСЕТИТЕЛИТЕ му дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.
* Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. има право да събира, съхранява, обработва и използва данни публикувани от ПОСЕТИТЕЛИТЕ, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи и за целите на рекламата.

ПУБЛИКУВАНЕ В Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще.

* Ползването на Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще. и публикуването в него е доброволно.
* Посетителят е длъжен да извърши заявката за публикация лично. Във всички случаи, спрямо Собственика се счита, че заявката за публикация е извършена лично.
* Със заявяването за публикация (след попълването на формуляра за добавяне в каталога), се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на публикуваните от него данни.
* При непредоставяне на изискваните във формуляра данни, Собственикът отказва публикация.

Недобросъвестно посочване на данни е налице и в следните случаи:

1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
2. посочване на чужди данни, в това число и представяне под чужда самоличност;
* Собственикът има право да откаже регистрация, когато има данни или може да направи предположение, че посочените данни са неверни.
* Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение, когато данни са използвани от трета страна, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Публикуваните данни могат да се обработват за (със следните цели):

1. предоставяне за ползване на предлаганите услуги в сайта;
2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на посетителите;
3. покана за участие на посетителите в мероприятия, организирани от Собственика;
4. статистически цели;
5. постигане на други незабранени от закона цели.

* Посетителят е длъжен да попълни зададеният формуляр добросъвестно.
След получаването на завката за публикуване, Собственикът обработва данните. Същият има право да откаже на посетителят заявеното публикуване, в случай, че друг посетител вече е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
Посетителят носи отговорност за всяко негово действие или бездействие, произтичащо от публикуваната от него информация.

ПОЛЗВАНЕ НА Продължавам да съм на мнение, че идеалния вариант е да ги изкараш едновременно и двете. Но ако трябва да избираш, мисля че , продуктов дизайн за интериор за теб ще е по-полезно. Поне на този етап. Много зависи и от това какви са ти плановете за развитие в бъдеще.

* Посетителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:
1. национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
2. обида и/или клевета срещу кое да е лице;
3. заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
4. призоваване към извършване на престъпление;
5. призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
6. рекламно послание с комерсиална цел;
7. класифицирана или друга защитена информация;
8. предложение за сключване на търговски сделки;
9. информация относно личния живот на трети лица;
10. порнография и/или имащо педофилска насоченост;
11. СПАМ
12. каквото и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до тази публикация и/или изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на посетителят до услугите.
Собственикът не носи отговорност към посетителите за публикациите и/или изявленията в сайта на всеки един посетител.
* При заявката за публикация, посетителят е длъжен да не представя снимков или друг визуализиращ материал:
1. върху който не притежава авторски права или право за използването им;
2. с порнографско и/или педофилско съдържание;
3. съдържащ сцени на насилие;
4. призоваващ към национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
5. накърняващ личността на кое да е лице;
6. с рекламно съдържание;
7. противоречащ на закона, правилата на морала и добрите нрави.

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на посетителя до услугите.
Собственикът не носи отговорност към посетителите за изявленията на всеки един посетител, както и за публикуванато от тях информация на сайта.

* Посетителят има право да информира Собственика, в случай, че друг посетител извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия.

ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА pochivkatabg.com

* Собственикът има право:
1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. да ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички посетители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Собственика самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Собственика;
4. да прекрати или ограничи достъпа на посетител, който нарушава Общите условия;

При осъществяване на правата по предходната алинея Собственикът не носи отговорност спрямо посетителите.

* Собственикът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Собственика;
* Собственикът на pochivkatabg.com не носи отговорност:
1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на посетителя;
2. за съдържанието на публикуваната от посетителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
3. в случаите, когато публикуваната от посетителите информация, нарушава права на трети лица;
4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
5. за поведението на посетителите при ползването на сайта.